BRAVOK - Bromfiets

Banden

Je banden mogen niet beschadigd zijn. Er is voor bromfietsbanden geen minimale profieldiepte wettelijk voorgeschreven . Wel is bepaald dat over de hele omtrek en breedte van het loopvlak profilering aanwezig dient te zijn. Tenminste 1 mm profiel is een veilige marge.

Controleer regelmatig de bandenspanning. Wat deze dient te zijn vind je in het handboek van je bromfiets. Verder dient het ventieldopje aanwezig te zijn. Deze zorgt ervoor dat er geen vuil in je ventiel kan komen.

Remmen

Controleer je remmen regelmatig Nooit onder het rijden, maar als je stilstaat. Beide remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken.

Accu en Aandrijving

Controleer of de accu vast zit, de accu-polen schoon zijn en er voldoende accuzuur in de accu zit. Controleer de aandrijving. BIj een ketting dient de ketting voldoende gespannen te zijn en gesmeerd te zijn.

Verlichting

Controleer of je verlichting goed werkt

Olie

Controleer of er voldoende olie in je motorblok zit. Vul dit indien nodig bij.

Koeling

Controleer of jebromfiets voldoende koeling krijgt.

BGFCBR BOVAG